Úvod

Advokátní kancelář Mgr. Terezy Landfeldové vznikla v roce 2001. Od počátku své existence poskytuje právní služby na profesionální úrovni, rychle a nezávisle.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby i německy mluvícím klientům a pro své klienty je schopna zajistit, díky spolupráci s německými advokáty, odpovídající právní servis i v Německu.

Za každých okolností zaručujeme naprostou mlčenlivost stejně jako loajalitu.

Mgr. Tereza Landfeldová promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1998 a od téhož roku absolvovala praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Kozáka v Liberci. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2001 a zápisu do seznamu advokátů České advokátní komory poskytuje právní služby rovněž jako samostatná advokátka.

Mgr. Tereza Landfeldová je evidována v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 09469.